همچی راجب خواب

به زبان ساده داستان ها و تصاویری که در هنگام خواب در ذهن ما ساخته می شوند.
این تصاویر گهگاه شفاف و زنده هستند که پیامدهایی چون خوشحال شد ناراحت شدن
و ترسیدن برای ما دارند البته گاه ممکن است ما را گیج کند.
بیشترین زمانی که ما خواب می بینیم هنگامی است که مغز فعالیت می کند که از آن
به REM یاد می شود این گونه از خواب در مرحله دوم خود به کار می افتد.
ویژگی این شرایط این است که چشم ها با وجود بسته بودن پلک ها حرکت می کنند
و بدن ارتباطش را با همه ماهیچه ها به جز آنها که نقش حیاتی دارند قطع شده و ممکن
است بدن دچار تکان هایی نیز بشود.
پژوهش ها نشان از 4 تا 6 بار خواب دیدن در طول شب می کند.

 

چرا خواب می بینیم؟
چیزی که روشن می باشد این است که دلیلی برای خواب وجود ندارد.برخی از پژوهشگران
خوابها را مجموعه ای بی معنا از فعالیت ها می دانند که پوچ و بی پایه و اساس هستند.
با این وجود کسانی هم هستند که خواب را ساختاری مفید برای سلامتی می دانند و از
نظر احساسی و فیزیکی لازم می باشد.
برخی از پژوهشگران دست به آزمایشی زدند به این شکل که افرادی را که در خواب عمیق
REM بودند را بیدار کردند.
نتیجه این آزمایش نشان داد که افرادی که اجازه خواب گرفتن ازآنها گرفته شده با افزایش
تنش و اضطراب رو برو شده اند.مشکل بعدی آن ها افسردگی فزاینده است که با عدم تمرکز
و افزایش وزن همراه شده است این گونه افراد دچار توهم و خیال های بیهوده نیز می شدند.
کارشناسانی که در حوزه خواب فعال هستند می گویند رویاها کمک شایانی به حل مشکلات
زندگی ما می کند و باعث تثبیت خاطرات شده و احساسات را پردازش می کند.
خواب دیدن در هنگامی که شما با یک مشکل به رختخواب می روید ممکن است کمک کند
تا راهکاری برای آن بیابید یا دست کم حس بهتری پیدا کنید.
زیگموند فروید خواب را پنجره ای رو به ناخودآگاه می دانست او می گفت خواب ها باعث
فاش شدن تمایلات ناخودآگاه اندیشه ها و انگیزه های ما می شوند و راهی به سوی
برای برآوردن امیال و خواسته هایی که در جامعه پذیرفتنی نیست باز می کند.
روی هم رفته خواب به دو گونه عمل می کند یا به بهبود زندگی ما کمک می کنند
و یا هیچ معنی ندارند و برآیند فعالیت های عادی ذهن است.
معنی رویا چیست؟
خواب دیدن
درباره معنی رویاها دیدگاههای گوناگونی وجود دارد.هستند عده ای که باور دارند هیچ ارتباطی
میان رویاها و احساسات و آنچه ما می اندیشیم وجود ندارد و داستان های بی معنایی هستند
که پیوندی با زندگی حقیقی ما ندارند.
اما عده ای هم می گویند خواب پیوند عمیقی با خواسته ها و ترس های ما دارد.
افراد بزرگی در طول تاریخ بوده اند که با صراحت گفته اند ایده های خود را در رویاهایشان یافته اند.
خواب های مشترک بسیاری میان انسان ها وجود دارد همچون افتادن از بلندی فرار از دست
کسی و یا از این دست خواب ها.
دلیلی که برای این خواب ها بیان می شود مواردی چون استرس و اضطراب است هر چند معانی
این خواب ها می تواند برای هرکس متفاوت باشد.
با این وجود بسیاری از مردم به خواب هایشان باور دارند و می گویند تاثیر آن را در زندگی خود دیده اند.
کابوس دیدن
خواب دیدن
دیدن چندباره یک کابوس ممکن است از ضمیرناخودآگاه شما باشد که می خواهد پیغامی را به
شما برساند.
بکوشید تا دلیل این کابوس را حتی با مشورت با روانشناسان بیابید و راهکاری برای از میان
بردن این کابوس ها پیدا کنید.
نکته مهم این است که هر چقدر هم یک کابوس ترسناک باشد روشن نیست آیا در زندگی
شما اتفاق خواهد افتاد یا نه.
رویای شفاف
حتما برای پیش آمده که هم زمان با دیدن خواب بدانید که در حل خواب دیدن هستید به این
نوع از خواب دیدن خواب شفاف می گویند.
خواب های شفاف قعالیت های فراوان مغزی را به دنبال می آورد که در هنگام خواب نادیده
گرفته شده اند.
این نوع خواب چیزی میان خواب rem و بیداری است البته کسانی این توانایی را دارند که مسیر
خواب شفاف خود را در دست بگیرند.
چرا به یاد آوردن خواب ها سخت است؟
هنوز نمی توان دلیل محکمی برای این موضوع بیان کرد اما برخی می گویند شاید ساختار ذهنی
ما به گونه ای است که باید خواب ها را فراموش کنیم زیرا به یاد ماند خواب ها ممکن است
آزاردهنده باشد.
دلیل دیگر این است بدن بخش خاطرات را در هنگام خواب از دست می دهیم.


دیدگاهتان را بنویسید